Infinitt, ubegrenset, uendelig; i grammatikken om verbalform som ikke er bøyd i tid og modus, dvs. infinitiv og partisipp. Motsatt: finitt.