Infiltrasjonstap, bygningers varmetap som skyldes luftskifte utenom ventilasjonsanlegget, det vil si luftlekkasje gjennom utettheter, fuger, og lignende.