Infeksiøs hematopoietisk nekrose, virusinfeksjon hos fisk, se IHN.