Infanteriskyts, skyts som organisasjonsmessig hører til infanteriet og som er beregnet på å følge dette i kamp. Dets oppgave er å beskyte mål som hindrer infanteriet, og som ikke kan nedkjempes ved hjelp av håndvåpen, f.eks. mitraljøsereder og andre støttepunkter. Skytset må kunne komme frem utenfor vei. Det må være enkelt konstruert og ha stor presisjon. Moderne infanteriskyts (stormkanoner) er normalt selvdrevet, dvs. går på belter. Lette rekylfrie kanoner nyttes også som infanteriskyts.