Industrispor, jernbanespor som grener ut fra hovedlinjer eller stasjoner inn til industribedrifter, lagre el.l. I Norge gir de tilknytning til hele Jernbaneverkets (tidl. NSB) jernbanenett og til andre bedrifter med industrispor. I Norge har bruken av industrispor gått sterkt tilbake, og mange er blitt nedlagt og fjernet.