Industriforurensning, utslipp av forurensende stoffer fra industriell produksjon. Direkte forurensning fra industribedrifter kan skje i form av: utslipp av røk, gass og støv til luft; utslipp av forurenset avløpsvann til kommunalt avløpsnett, vassdrag eller sjø; utslipp til grunnen ved lekkasje og søl; støyende virksomhet; og ved disponering av avfall på en slik måte at det oppstår forurensning.

Indirekte kan industri forurense ved at den bruker råvarer som er fremstilt på en forurensende måte eller lager produkter som forurenser enten under bruk eller når de til slutt kasseres som avfall.

Direkte utslipp fra produksjon i industrilandene ble i løpet av 1980- og 1990-årene betydelig redusert. Ett unntak var utslipp av karbondioksid (CO2) og andre såkalte klimagasser. Hovedmengden av industriutslippene i Norge kommer fra prosessindustrien.

Etter som man har kommet langt med å redusere de direkte utslippene fra norske industrivirksomheter, fokuseres miljøarbeidet i industrien mer og mer mot de indirekte utslippene. Man ser industriproduksjonen i et livsløpsperspektiv, der man vurderer bruk av stoffer og energi samt produktet fra «vugge til grav», dvs. fra innsatsfaktorene til kassering av produktet, og det legges vekt på å redusere forurensningen gjennom hele kjeden. Produkter utvikles med tanke på lang levetid og mulighet for resirkulering. Denne utviklingen skyldes både krav fra myndighetene og økende miljøbevissthet blant kundene.

Flere bedrifter ser arbeidsmiljø og helse (H), ytre miljø (M) og sikkerhet (S) i sammenheng (HMS), og definerer dette som et eget ansvars- og ledelsesområde.

1990 2000 2003
Karbondioksid, CO2 (mill. tonn) 7,3 9,0 7,5
Svoveldioksid, SO2 (1000 tonn) 30,3 16,8 12,4
Nitrogenoksider, NOx (1000 tonn) 12,4 12,0 9,1
Karbonmonoksid, CO (1000 tonn) 60,0 33,7 22,6
Ammoniakk, NH3 (1000 tonn) 20,1 21,5 20,7
Bly, Pb (tonn) 7,7 4,0 3,4
Kadmium, Cd (tonn) 1,1 0,3 0,2
Kvikksølv, Hg (tonn) 1,0 0,4 0,3
Arsen, As (tonn) 2,0 1,5 0,6
Krom, Cr (tonn) 10,2 6,3 0,4
Kobber (tonn) 14,9 11,8 11,6
PAH (tonn) 90,2 82,1 74,8
Dioksiner (gram) 86,9 8,1 8,1

Tall fra Statistisk sentralbyrå

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.