Industrielt rettsvern, se Styret for det industrielle rettsvern og Pariskonvensjonen – industrielt rettsvern.