Industrielt rettsvern, se Styret for det industrielle rettsvern og Pariskonvensjonen (om beskyttelse av industriell eiendomsrett).