Indre selskap, samarbeidsform hvor deltagerne driver næringsvirksomhet for felles regning og risiko, men hvor de ikke opptrer som noe fellesskap overfor omverdenen. Omfattes av lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper av 21. juni 1985 (selskapsloven). Flere av lovens regler gjelder imidlertid ikke for et indre selskap, og et indre selskap skal ikke registreres i Foretaksregisteret.