Indre konversjon, atomær prosess som består i at en eksitert atomkjerne overfører sin overskuddsenergi direkte til et elektron i skallet omkring kjernen og slår elektronet løst istedenfor å avgi energien i form av gammastråling.