Indostomider, benfiskfamilie i ordenen stiklingfisker. Omfatter tre arter som finnes i Myanmar, Kampuchea, Malaysia og Thailand. Ser ut som en mellomting av stingsild og nålefisk.