Individualisering, tilrettelegging av undervisningen slik at det så langt det er praktisk mulig tas hensyn til den enkelte elevs evner, anlegg og interesser.