Indisk bøffel, også kalt vannbøffel, myrbøffel, asiatisk bøffel eller arni, partået klovdyrart i oksefamilien. Et askegrått farget storfe med skulderhøyde opptil 1,8 m. Lever vill i reservater og i vanskelig tilgjengelige områder i sumpige strøk i Asia, tidligere også i For-Asia og Nord-Afrika. Som tamdyr har den stor utbredelse i Asia, Sør-Amerika, Europa, Nord-Afrika og Australia. I det nordlige Australia finnes forvillede bestander på mer enn 60 000 dyr. Tamme vannbøfler forekommer i to former, elvebøffel og myrbøffel. Viktig arbeidsdyr og kjøtt- og melkeprodusent. Bøffelmelken er rikere på proteiner og fett enn vanlig kumelk, og brukes bl.a. i produksjon av mozzarellaost. Se også bøffel.