Samlebetegnelse på forskjellige typer av fordøyelsesforstyrrelser, særlig hos drøvtyggere. Årsaker kan være skjemt fôr, overfôring, skader med betennelse i fôrmagene som følge av nedsvelging av skarpe gjenstander (kvast) m.m. Sykdommen ytrer seg ved opphørt matlyst, sturing, stillstand i vomfunksjonene, eventuelt feber.