Indianeshorn, panserneshorn, Rhinoceros unicornis,upartået hovdyrart i neshornfamilien. Har bare ett horn på nesen, opptil 45 cm langt. Huden er gråfarget og hårløs. Kroppslengde 310–380 cm, skulderhøyde 148–186 cm, halelengde 70–80 cm, vekt 1600–2200 kg, av og til opptil 2500 kg, hannene er størst. Føder som regel bare én unge etter en drektighetstid på ca. 16 måneder. Kan bli opptil 45 år gammel. Den er dag- og nattaktiv, og spiser vesentlig gress. Leveområder er fuktig mark langs vassdrag med høy gressvegetasjon. Er truet av utryddelse. Fantes tidligere over store områder av India, samt i Pakistan, Nepal og Bangladesh, forekommer nå bare i noen få reservater i India og Nepal. Den samlede bestanden er på i overkant av 2000 dyr.