Indianerplaty, akvariefisk i familien levendefødende tannkarper (Poecilidae), fra Mexico. Hannene skiller seg lett ut fra hunnen med sitt gonopodium (parringsorgan) samt med sine sterkere og mer varierte farger. Den lar seg, i likhet med mange andre fisk som føder levende unger, lett formere i akvarier. Temperatur 20–25 °C.