Incipit, innledningsord i middelalderlige håndskrifter og de første trykte bøker. Særskilte tittelblad innførte man ikke før mot slutten av 1400-tallet. Det eldste finnes i en pavelig bulle som ble trykt i 1463.