In situ, data innhentet direkte på stedet, i motsetning til data innhentet ved fjernmåling.