In corpore, i sin helhet, fulltallig; i sluttet tropp.