Impulsrespons, reaksjonen til et system når det utsettes for et impulsformet påtrykk. Impulsen kan være mekanisk i form av slag, akustisk i form av et smell eller elektrisk i form av en strøm eller spenningspuls. Impulsresponsen gir informasjon om et systems egenskaper, f.eks. om stabiliteten i et reguleringssystem, om akustiske egenskaper i et rom eller om frekvensegenskapene til et filter.