Impotentia coeundi, manglende evne til å fullbyrde paringen.