Immolasjon, religiøs offerhandling, forberedende offerritual.