Immedialfarger, svovelfarger, fremstilles ved oppvarming av forskjellige organiske forbindelser med svovel eller natriumpolysulfider. De farger bomull uten forutgående beising, er billige, vaske- og lysekte. Viktige er immedial-svart, immedial-renblått, immedial-brunt og immedial-gult.