Immaturus, tidligere karakter ved universitetseksamen: ikke bestått.