Etterligning, brukt bl.a. om billige glass-, plast- og steinmaterialer som minner om verdifulle smykke- eller edelstener. Kunstig (syntetisk) fremstilte edelstener regnes imidlertid ikke som imitasjoner, men som en egen gruppe ved siden av de naturlige edelstenene.