Imbroglio, term anvendt, særlig om avsnitt i en opera, hvor handlingsmessig forvirring illustreres ved at de opptredende benytter kontrasterende rytmikk samtidig.