Imaginalskiver, anlegg til organer for det voksne insektet (imago) i form av små, fortykkede plater med enlaget epitel bestående av udifferensierte, embryonale celler. Imaginalskiver, som er til stede allerede på larvestadiet, er karakteristiske for insekter med fullstendig forvandling (holometabol forvandling, metamorfose). I løpet av det etterfølgende puppestadiet utvikles imaginalskivene til voksne organer, samtidig med at de fleste av larvens organiske vev nedbygges.