Ilmarsj, tidligere brukt uttrykk for under marsj å nå et fjernt mål på kortest mulig tid. Ilmarsj gikk som regel med vanlig marsjtakt, men fortsatte natt som dag, med avvekslende småhvil og langhvil, til avdelingen nådde sitt mål.