Illyrismen, en nasjonal og kulturell bevegelse i Kroatia, Dalmatia og Slavonia i 1830- og 1840-årene, grunnlagt av Ljudevit Gaj. Den hadde som mål å skape et autonomt Illyria som del av et føderalt habsburgmonarki. Tilhengerne utgav tidsskrifter, grunnla folkebiblioteker, utstilte folkekunst osv. Etter sammenstøt 1841 og 1842 mellom tilhengere av illyrismen og pro-madjarske elementer, forbød regjeringen i Wien bevegelsen og bruk av ordet «illyrisk».