Ildstøtte, den støtte hærens avdelinger får fra egne tyngre våpen (bombekastere, skyts, raketter m.m.), fra luftforsvaret (fra fly og luftvernartilleri) og fra sjøforsvaret (fra marinefartøy og fra kystartilleri). Ildstøtte koordineres som regel av artillerisjefen fra et ildkoordineringssenter ved den operative enhet (f.eks. brigade) i form av ildplaner som viser hvordan de enkelte ledd best kan støtte operasjonen. Ildstøtte kan gis i form av ødeleggelsesild som tar sikte på å tilintetgjøre målet, nedholdende ild som skal holde fienden i dekning, og forstyrrende ild som skal gjøre det vanskelig å sette seg effektivt til motverge.