Ildopal, varietet av smykkestenen opal, gjennomsiktig eller gjennomskinnelig og med orange farge. Forekommer særlig i Mexico og andre steder på den vestlige halvkule.