Ildhale, benfiskart i karpefamilien. Populær akvariefisk som blir ca. 15–20 cm. Fløyelssvart, med ildrød hale. Hunnen er gjerne noe større enn hannen, og de kan drettes opp i akvarier. Lever vesentlig av alger, men tar også til takke med tørrfôr. Den er svært aggressiv mot artsfrender, og kan være vanskelig å holde i akvarier. Vanntemperatur ca. 25 °C. Kommer fra Sørøst-Asia (bl.a. Thailand).