Grunnstoffene er delt inn i tre grupper: metaller, halvmetaller og ikke-metaller. Ikke-metallene er de 16 grunnstoffene i gruppe 14 til 18 som er farget gule i periodesystemet.