Iguvinske tavler, sju (oppr. ni) tavler med innskrift av religiøst innhold i umbrisk dialekt og i dels umbrisk, dels latinsk alfabet fra ca. 300–80 f.Kr. Funnet 1444 i byen Gubbio (oppr. Iguvium, i middelalderen forvansket til Eugubium) i Umbria i Italia. Tavlene er den viktigste kilden til kjennskapet til det umbriske språket (se italiske språk). Utgitt av G. Devoto (3. utg. 1962).