Idrisidene, muslimsk dynasti i Maghreb (Maghrib), Nord-Afrika, grunnlagt av Idris 1 (død 791). Under Idris 2 (død 828) nådde dynastiet sin største makt; han grunnla Fès, som ble hovedstad. Idrisidene satt med makten til ca. 970, og måtte så vike for omayyadene (i Spania).