Idja, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: natt.