Idiotikon, en samling av eller ordbok over uttrykk og vendinger (idiotismer) som er karakteristiske for et språk eller en forfatter.