Identitetsreaksjon, reaksjon som i kvalitativ kjemisk analyse entydig påviser at et stoff eller ion er til stede. Først foretas en systematisk behandling av prøven med diverse løsemidler og reagenser, slik at ionet blir separert fra andre ioner i løsning. Som identitetsreaksjoner velges reagens som er selektivt følsom, svært ofte benyttes fargereaksjoner. I dag brukes forskjellige instrumentelle analysemetoder til kvalitativ analyse.