Ideell blanding luft og bensin, 14,7 kg luft til ett kg bensin, et forhold som bestemmes av hvor mange oksygenatomer som trengs for å forbrenne (oksidere) det antall molekyler bensin som normalt finnes per kg.