Ichthyobodose, sykdom hos fisk i ferskvann og saltvann forårsaket av den encellete parasitten Ichtyobodo necator som tilhører gruppen flagellater. Den er en kosmopolitt og kan affisere de fleste fiskearter. Hos laksefisk i ferskvann manifesterer ichthyobodose seg fortrinnsvis som en hudsykdom der en bl.a. finner et tykt belegg på huden som følge av økt slimproduksjon. Hos laks i sjøvann manifesterer infeksjonen seg i første rekke som en gjellebetennelse. I. necator har forårsaket store tap ved oppdrett av laksefisk opp gjennom tidene.