Ibisstorker, tidligere anvendt navn om 4 storkearter som kan minne om ibiser på grunn av det nedoverbøyde nebbet, som likevel ikke er så krumt som hos ibisene. Amerikastork, Mycteria americana, forekommer fra det sørlige USA til Argentina, gulnebbstork, M. ibis, over det meste av tropisk Afrika, beltestork, M. leucocephala, i det sørlige Asia og malaystork, M. cinerea, fra Malaysia til Java.