Ibisnebb, fuglefamilie i ordenen vade-, måke- og alkefugler. Omfatter kun én art, ibisnebb, Ibidorhyncha struthersii. En særpreget middels stor vadefugl som kjennetegnes av langt og krumt rødt nebb, svart ansiktsmaske og isse kantet i hvitt, mens resten av hodet, nakken og øvre bryst er grått. Kjønnene er like. Hekker spredt i grusrike elvedaler nesten uten vegetasjon i 500–4400 m høyde fra Kasakhstan til Kina, sør til det nordlige India. Forflytter seg noe lavere i terrenget om vinteren uten egentlig trekk. Føden består av små fisk og andre akvatiske smådyr. Ibisnebbens biologi er lite studert.