iS-diagrammet, diagram som benyttes meget ved damptekniske beregninger for varmekraftanlegg o.l., og som gjengir sammenhengen mellom vanndampens trykk p (atm), temperatur t (°C), entalpi i (kcal/kg) og entropi S (kcal/kgK) (se entalpi og entropi). Diagrammet ble oppstilt av den tyske fysiker R. Mollier. Etter overgang til SI-målesystemet angis entalpien med bokstaven h og måles i kJ/kg, og entropien S måles i kJ/kgK. Diagrammet betegnes derfor nå hS-diagrammet, men man finner ofte den gamle betegnelsen.