Hyttedrift, eldre betegnelse på smeltemetallurgi og glassfremstilling. Brukt i sammensetninger som smeltehytte, glasshytte o.l. Jfr. metallurgi.