Bygning hvor metall smeltes ut av malm eller hvor det fabrikkeres glass.