hypotesetesting (psykologi)

Forskning gjennomføres ofte for å teste forventninger om hvordan verden er. Slike forventninger formuleres gjerne som hypoteser, for eksempel at «folk som prokrastinerer er typisk sent ute til avtaler». Dette omtales som forskningshypotesen, og denne undersøkes ved å samle inn relevante data som kan støtte eller avkrefte den.

I dette eksemplet kunne forskeren be en gruppe mennesker om å besvare en test for prokrastinering, og samtidig rapportere hvorvidt de typisk er sent ute til avtaler. Den konkrete forventning i denne situasjonen er at folk som skårer høyt på prokrastineringstesten også vil rapportere at de ofte er sent ute til avtaler. Denne konkretiseringen av hypotesen omtales som prediksjon.

For å avgjøre om resultatene fra undersøkelsen støtter hypotesen, brukes gjerne statistikk. Her testes hypotesen indirekte ved først å formulere en såkalt nullhypotese, som i dette tilfellet ville være at «folk som prokrastinerer er typisk ikke sent ute til avtaler». Det som testes statistisk er nullhypotesen, og dette skjer ved at forskeren beregner sannsynligheten for at det resultatet som oppstod kunne inntreffe, gitt nullhypotesen. Om denne sannsynligheten er lav, typisk 1 av 100 eller 5 av 100, forkastes nullhypotesen, og forskeren aksepterer dermed den opprinnelige forskningshypotesen.

Det omtalte prinsipp for statistisk hypotesetesting ble formulert av statistikeren Ronald Fisher og har hatt stor betydning i psykologien, men har også vært mye omdiskutert. Et ankepunkt har vært at logikken i hypotesetesting er så vanskelig å forstå at selv forskere noen ganger ikke forstår hva de gjør når de gjennomfører hypotesetester og fortolker resultatet.

Noen tidsskrifter har tatt konsekvensen av dette og frarådet – eller endog forbudt – bruk av nullhypotesetesting (NHST, «null hypothesis significance testing»). I stedet anbefales at man vektlegger effektstørrelse (hvor uttalt er effekten som observeres?) og konfidensintervall.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg