EP-olje, olje med tilsetningsstoffer som tåler de ekstremt høye trykk som forekommer i såkalte hypoidveksler og hypoiddrev, f.eks. i bakaksler på biler.