Hyperbar oksygenbehandling, (av hyper- og gr. 'trykk'), behandling av visse sykdommer i trykkammer, se dykkersyke.