Hygroskopiske bevegelser, bevegelser hos planter som skyldes endringer i vanninnholdet i cellevegger, oftest hos døde celler. Celleveggens finstruktur er slik at det oppstår spenninger i veggen ved uttørking eller svelling. Uttørking kan utløse oppsprekking av frukter (kapsler, belgfrukter, belger) og sporehus eller føre til at kongleskjell spriker slik at frøene faller ut. Slik har hygroskopiske bevegelser stor spredningsøkologisk betydning. Se f.eks. jerikorose.