Hydronblått er en gruppe høymolekylære svovelfargestoffer. De er mye brukt, særlig på grunn av sin lysekthet.