Hydrolaser, en gruppe enzymer som spalter organiske forbindelser under opptak av vann, en prosess som betegnes hydrolyse. Til hydrolasene hører lipaser som spalter fett i fettsyrer og glyserol, karbohydraser, som spalter visse karbohydrater, og proteaser, som spalter proteiner og peptider. Hydrolasene er meget viktige enzymer i fordøyelsesprosessen.